Archive for the Momen Gaya Category

Momen Gaya

Posted in Momen Gaya with tags , , , , , on Mei 19, 2012 by isepmalik

Besar dan arah efek yang ditimbulkan oleh suatu gaya pada suatu benda bergantung pada letak garis kerja gaya itu. Jadi gaya F1 pada Gambar 3-1 akan menimbulkan rotasi ke arah yang berlawanan dengan arah putaran jam (dan juga translasi ke kanan), sedangkan F2 akan menghasilkan rotasi searah putara jarum jam.

Garis kerja suatu gaya dapat diperinci dengan menentukan jarak tegaklurus antara sebuah titik patokan (reference point) dengan garis kerja tersebut. Yang akan banyak kita pelajari nanti ialah gerak benda yang berputar bebas terhadap suatu sumbu dan pada benda tersebut bekerja gaya-gaya sebidang yang semuanya berada dalam bidang yang tegak lurus pada sumbu itu. Oleh karena itu yang paling penting ialah memilih titik pusat koordinat, yaitu titik di mana sumbu memotong bidang gaya-gaya itu. Jarak tegak lurus dari titik ini ke garis kerja suatu gaya disebut lengan gaya atau lengan momen dari gaya itu terhadap sumbu. Hasil kali besar suatu gaya dengan lengan gaya disebut momen gaya itu terhadap sumbu, atau juga disebut gaya putar (torque).

Jadi, Gambar 3-2 ialah pandangan dari atas terhadap sebuah benda tipis yang dapat berputar terhadap sumbu tegak lurus bidang gambar lewat titik O. Pada benda ini bekerja gaya F1 dan F2 yang terletak di dalam bidang diagram. Lengan momen F1 ialah jarak tegak lurus OA, panjangnya l1, dan lengan momen F2 ialah jarak tegak lurus OB, panjangnya l2.

Efek gaya F1 ialah rotasi yang berlawanan dengan putaran jarum jam terhadap sumbu, sedangkan efek F2 ialah rotasi yang searah dengan putaran jarum jam. Untuk dapat membedakan arah-arah rotasi ini, kita memakai perjanjian ketentuan, bahwa momen yang berlawanan arah putaran jarum jam dianggap positif, sedangkan yang searah dianggap negatif. Jadi momen G1 (“gamma” huruf Yunani) dari gaya F1 terhadap sumbu lewat O ialah:

G1 = +F1l1

dan momen G2 dari F2 ialah:

G2 = –F2l2.

Jika gaya dinyatakan dengan pound dan panjang dengan feet, maka momen dinyatakan dengan pound feet.

(Sumber: Sears-Zemansky. (1982). Fisika untuk Universitas 1).

Iklan