Ahli Asbab dan Ahli Tajrid (1)


Hikmah Satu menerangkan tanda orang yang bersandar kepada amal. Bergantung kepada amal adalah sifat manusia biasa yang hidup dalam dunia ini. Dunia ini dinamakan alam asbab. Apabila perjalanan hidup keduniaan dipandang melalui mata ilmu atau mata akal, akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab-akibat yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap sesuatu terjadi menurut sebab yang menyebabkan ia terjadi. Hubungan sebab dengan akibat sangat erat. Mata akal melihat dengan jelas jejak sebab dalam menentukan akibat. Kerapian sistem sebab-akibat ini membuat manusia mengambil manfaat dari anasir dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan anasir yang memudaratkan kesehatan lalu menjauhkannya dan manusia juga dapat menentukan anasir yang menjadi obat lalu menggunakannya. Manusia dapat membuat ramalan cuaca, pasang surut air laut, angin, ombak, letusan gunung berapi dan lain-lain karena sistem yang mengawal perjalanan anasir alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna membentuk hubungan sebab-akibat yang padu.

Allah swt menciptakan sistem sebab-akibat yang rapi untuk kemudahan manusia menyusun kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal dan panca indera manusia mampu membuka kehidupan yang dikaitkan dengan perjalanan sebab-akibat. Hasil penelitian dan kajian akal itu melahirkan berbagai jenis ilmu tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains, astronomi, kedokteran, teknologi dan sebagainya. Semua jenis ilmu itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab-akibat. Kerapian sistem sebab-akibat menyebabkan manusia terikat dengan hukum sebab-akibat. Manusia bergantung kepada amal (sebab) dalam mendapatkan hasil (akibat). Manusia yang melihat kepada jejak sebab dalam menentukan akibat serta bersandar kepadanya dinamakan ahli asbab.

Sistem sebab-akibat atau perjalanan hukum sebab-akibat sering membuat manusia lupa kepada kekuasaan Allah swt. Mereka melakukan sesuatu dengan yakin bahwa akibat lahir dari sebab, seolah-olah Allah swt tidak ikut campur dalam urusan mereka. Allah swt tidak menyukai hamba-Nya yang “mempertahankan” suatu kekuatan sehingga mereka lupa kepada kekuasaan-Nya. Allah swt tidak menyukai jika hamba-Nya sampai kepada tahap mempersekutukan-Nya dan kekuasaan-Nya dengan anasir alam dan hukum sebab-akibat ciptaan-Nya. Dia yang menciptakan jejak kepada anasir alam, maka berkuasa pula membuat anasir alam itu menjadi lemah. Dia yang menciptakan kerapian pada hukum sebab-akibat, maka berkuasa pula untuk merombak hukum tersebut. Dia mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi dengan membawa mukjizat yang dapat merombak hukum sebab-akibat untuk mengembalikan pandangan manusia kepada-Nya, agar imajinasi (wahm) terhadap sebab-akibat tidak menghijab ketuhanan-Nya. Kelahiran Isa as, terbelahnya laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa as, hilangnya kekuatan membakar yang ada pada api tatkala Nabi Ibrahim as masuk ke dalamnya, keluarnya air yang jernih dari jari-jari Nabi Muhammad aw dan banyak lagi yang didatangkan Allah swt merombah jejak hukum sebab-akibat untuk menyadarkan manusia tentang hakikat bahwa kekuasaan Allah swt yang melingkupi perjalanan alam maya dan hukum sebab-akibat. Alam dan hukum yang berlaku padanya seharusnya membuat manusia mengenal Tuhan, bukan menutup pandangan kepada Tuhan. Sebagian dari manusia diselamatkan Allah swt dari imajinasi (wahm) sebab-akibat.

Sebagai manusia yang hidup dalam dunia, mereka masih bergerak dalam sistem sebab-akibat tetapi mereka tidak meletakkan jejak hukum kepada sebab. Mereka senantiasa melihat kekuasaan Allah swt yang menetapkan atau mencabut keberlakuan suatu hukum sebab-akibat. Jika suatu sebab berhasil memunculkan akibat sebagaimana yang biasa terjadi, mereka melihatnya sebagai kekuasaan Allah swt yang menetapkan kekuatan kepada sebab tersebut dan Allah swt juga yang memunculkan akibatnya. Allah swt berfirman:

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Hadid: 1-2).

Lalu Kami berfirman: “Pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu!” Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya agar kamu mengerti.” (QS. Al-Baqarah: 73).

Orang yang meyakini kekuasaan Allah swt melingkupi hukum sebab-akibat tidak meletakkan jejak kepada hukum tersebut. Kepasrahannya hanya kepada Allah swt, bukan kepada amal yang menjadi sebab. Orang yang seperti ini dipanggil ahli tajrid.

Ahli tajrid, seperti juga ahli asbab, melakukan sesuatu menurut peraturan sebab-akibat. Ahli tajrid juga makan dan minum. Ahli tajrid memanaskan dan memasak juga dengan menggunakan api. Ahli tajrid juga melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh rizki. Tidak ada perbedaan di antara amal ahli tajrid dan ahli asbab. Perbedaannya terletak di dalam diri, yaitu hati. Ahli asbab meyakini kepada kekuatan hukum alam, sebaliknya ahli tajrid meyakini kepada kekuasaan Allah swt pada hukum tersebut. Walaupun ahli asbab mengakui kekuasaan Allah swt, tetapi penghayatan dan kekuatannya pada hati tidak sekuat ahli tajrid.

Dalam melakukan kebaikan ahli asbab melakukan mujahadah. Mereka memaksa dirinya berbuat baik dan menjaga kebaikan itu agar tidak rusak. Ahli asbab memperingatkan dirinya supaya berbuat ikhlas dan melindungi keikhlasannya agar tidak dirusak oleh riya (berbuat baik dengan memperlihatkan kepada orang lain agar dikatakan sebagai orang baik), takabur (sombong dan merasa diri lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat dan lebih cerdik dari orang lain), dan sum’ah (mencari perhatian orang lain atas kebaikan dirinya dengan cara menceritakan agar orang lain mengakui bahwa dia adalah orang baik). Jadi, ahli asbab memelihara kebaikan sebelum melakukannya dan juga setelah melakukannya. Suasana ahli tajrid berbeda dari apa yang dialami oleh ahli asbab. Jika ahli asbab memperingatkan dirinya supaya ikhlas, ahli tajrid tidak bersandar kepada ikhlas karena mereka tidak bersandar kepada amal kebaikan yang mereka lakukan. Kebaikan apapun yang dilakukannya diserahkan kepada Allah swt yang mengaruniakan kebaikan tersebut. Ahli tajrid tidak menentukan apakah perbuatannya ikhlas atau tidak ikhlas. Melihat keikhlasan pada perbuatan sama dengan melihat diri sendiri yang ikhlas. Apabila merasa dirinya sudah ikhlas, sesungguhnya masih tersembunyi keegoan diri yang membawa kepada riya, ujun (merasa diri sudah baik) dan sum’ah. Apabila tangan kanan berbuat ikhlas dalam keadaan tangan kiri tidak menyadari perbuatan itu, barulah tangan kanan itu benar-benar ikhlas. Orang yang ikhlas berbuat kebaikan dengan melupakan kebaikan itu. Orang tajrid yang diberi keikhlasan oleh Allah swt mengembalikan kebaikan mereka kepada Allah swt. Jadi, orang asbab bergembira karena melakukan perbuatan ikhlas, orang tajrid meyakini bahwa Allah swt yang menentukan semua peristiwa. Ahli asbab senantiasa bersyukur, ahli tajrid berada dalam kepasrahan.

Kebaikan yang dilakukan ahli asbab merupakan teguran agar mereka ingat kepada Allah swt yang memandu kepada kebaikan. Kebaikan yang dilakukan ahli tajrid merupakan karunia Allah swt untuk semua manusia yang tidak mempedulikan diri dan kepentingannya. Ahli asbab meyakini kepada jejak hukum sebab-akibat. Ahli tajrid meyakini kepada jejak kekuasaan dan ketentuan Allah swt. sebagian ahli tajrid meyakini kekuatan hukum sebab-akibat. Orang-orang ini bukan sekadar tidak melihat kepada jejak hukum sebab-akibat, mereka meyakini Allah swt menguasai hukum sebab-akibat. Mereka adalah nabi-nabi dan wali-wali pilihan. Para nabi dianugerahkan mukjizat dan wali-wali dianugerahkan karamah. Mukjizat dan karamah merombak jejak hukum sebab akibat.

Para wali pilihan yang dikaruniai kekuatan mengawal hukum sebab-akibat itu seperti Syeikh Abdul Kadir al-Jailani, Abu Hasan as-Sazili, Rabiatul Adawiah, Ibrahim Adham, dan lain-lain. Cerita tentang kekaramahan mereka sering terdengar. Orang yang cenderung kepada tariqat tasawuf biasanya meneladani kehidupan auliya Allah swt tersebut, dan yang mudah memikat perhatian adalah bagian kekaramahan. Karamah biasanya dikaitkan dengan perilaku kehidupan zuhud dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah swt. Timbul anggapan bahwa jika mau memperoleh karamah seperti mereka, mestilah hidup sebagaimana mereka. Orang yang berada pada tingkat permulaan berkariqat cenderung memilih jalan bertajrid, yaitu membuang segala ikhtiar dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah swt. Sikap bertajrid membuat seseorang meninggalkan pekerjaan, istri, anak-anak, masyarakat dan dunia seluruhnya. Semua harta disedekahkan karena dia melihat Sayidina Abu Bakar as-Siddik berbuat demikian. Ibrahim bin Adham meninggalkan takhta kerajaan, istri, anak, rakyat dan negerinya lalu tinggal di dalam gua. Biasanya orang yang berbuat demikian tidak dapat bertahan lama. Hasilnya dia mungkin meninggalkan tariqatnya dan kembali kepada kehidupan duniawi. Ada juga yang kembali kepada kehidupannya yang lebih buruk daripada keadaannya karena dia mau menebus kembali terhadap apa yang telah ditinggalkannya untuk bertariqat. Keadaan yang demikian terjadi akibat bertajrid. Orang yang baru masuk ke dalam latihan keruhanian sudah mau beramal seperti auliya Allah swt yang sudah berpuluh-puluh tahun melatihkan dirinya. Tindakan meninggalkan semua yang dimilikinya secara tergesa-gesa membuatnya berhadapan dengan cibiran dan fitnah yang dapat menggoncangkan iman dan mungkin juga membuatnya berputus-asa. Apa yang harus dilakukan bukanlah meniru kehidupan auliyah Allah swt yang telah mencapai maqam yang tinggi. Seseorang harus melihat kepada dirinya dan mengenal kedudukan, kemampuan, dan daya tahannya. Ketika masih berada dalam maqam asbab, seseorang harus bertindak sesuai dengan hukum sebab-akibat. Dia harus bekerja untuk memperoleh rizki dan harus pula berusaha menjauhkan dirinya dari bahaya atau kemusnahan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: